Det ska vara enkelt att vara anhörig

Du som är anhörig till någon som är i behov av omfattande stöd ska känna att du är en tillgång och att du alltid kan ha en funktion att fylla, men också att du ska få det stöd och den avlastning du behöver för att fungera som anhörig fullt ut.

facebook Twitter Email