Handslag för trygga anställningar och bättre arbetsmiljö

En frisk personal med rätt kompetens som har trygga och värdiga anställningar är en nyckel för en bättre verksamhet som gynnar alla. Att leda en kommun innebär också att vara arbetsgivare och nu finns ett personalpolitiskt program som Socialdemokraterna och fackförbundet Kommunal tagit fram tillsammans.

– Vi har höga ambitioner om att vara en bra arbetsgivare. Det är viktigt för att vi ska kunna attrahera bra medarbetare och att alla brukare finns i en verksamhet med personal som mår bra, säger Johanna Beijer, kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna.

Under torsdagen tog hon och Socialdemokraternas ordförande i Sölvesborg, Mats Svensson, ett handslag med Eva Strömqvist och Nils-Wåge Svensson från Kommunal. Dessa fyra undertecknade också det program kring personalpolitik med mål som ska nås under nästa mandatperiod. I programmet hanteras följande punkter:

  • Trygga anställningar – Heltidsarbete som Norm
  • En friskare arbetsplats, bättre arbetsmiljö
  •  Bemanning
  • Löner
  • Rätt kompetens på jobbet
  • Ett öppet och demokratiskt ledarskap
  • Vård och Omsorgscollege
  • Fackligt arbete
  • Utbildningar som håller nationell standard
facebook Twitter Email