Hillevi Colliander

Född: 1954

Sysselsättning: Lärare

Presentation: Ensamstående med två vuxna döttrar och fyra barnbarn. Inflyttad från Helsingborg 1990. Bor i en liten villa i Sölve sedan några år tillbaka. 

Jag har en stark tro på ett öppet, demokratiskt samhälle där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Jag är en nyfiken, lösningsfokuserad och flexibel person med en positiv grundsyn.

Jag trivs bäst när jag har många järn i elden. Ibland räcker inte tiden till för alla intressen, då gäller det att prioritera.

Jag har många intressen: familjen, politik, konst, arkitektur, musik, trädgård, litteratur och naturen för att nämna några.

Vad jag vill uträtta: Förändra, förnya, förbättra.

Tre härliga ord som utstrålar en framtidstro.

Jag vill medverka till en fortsatt stark utveckling av hela Sölvesborg. Här finns en stor utvecklingspotensial för såväl boende som entreprenörer.

Utvecklingsarbetet bör präglas av mångfald, tillgänglighet, ekonomi, miljö och hållbarhet.

Jag vill verka för en god planberedskap för attraktiva  bostäder med olika boendeformer i skilda delar av kommunen. 

För att möjliggöra boende utanför centralorterna vill jag att befintliga GC-vägar knyts samman och att vi fortsätter att växla upp kollektivtrafiken.

Fler företag ger fler arbetstillfällen av skilda slag, därför är framförhållning i företagsplaner också nödvändigt. 

Hillevi.colliander@solvesborg.se

facebook Twitter Email