Jan-Åke Persson

Födelseår:  1950

Sysselsättning:  Pensionär

Presentation:  Bosatt i Mjällby sedan slutet på 70-talet, gift och har två vuxna döttrar. 1 vice ordf. Byggnadsnämnden, Fackligpolitisk ansvarig i Ak styrelse och ordförande i Mjällby S-förening.

Vad vill jag uträtta:  Har inte någon uttalad specialinriktning i politiken, men vill gärna jobba med något som anknyter till mitt tidigare arbete inom transportsektorn. Jag har arbetat som chaufför och transportledare sedan 1971. Härav anser jag mig ha goda erfarenheter vad gäller trafiksäkerhet, infrastruktur och logistik. Ämnesområden jag speciellt känner för utöver detta är utbildning och samhällsutveckling. Allmänpolitiskt är jag nog att betrakta som socialdemokrat på vänsterkanten och inför valet är den viktigaste frågan för mig, utöver den fackliga kampen, välfärden och klyftorna i samhället.

facebook Twitter Email