Kraftfullt agerande mot våld i nära relationer

Sölvesborg ska utveckla och förbättra arbetet mot kvinnovåld. Det gör vi genom att stärka individ- och familjeomsorgen med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer samt kompetensutveckling för mer personal och bra samarbete med kvinnojouren.

facebook Twitter Email