Lek och rörelse i kommunens alla delar

Fysisk aktivitet för barn och unga är livsviktigt. Såväl de organiserade aktiviteterna i skolan och på fritiden som den spontana leken för de yngsta är prioriterade för att få fler att röra på sig. Vi har investerat i nya och större lekplatser och vill fortsätta att satsa på park och utemiljö för familjeaktiviteter i hela kommunen. Norje och Hällevik står på tur för nya storlekplatser.

facebook Twitter Email