Medlemsaktiviteter

Håll utkik i vår evenemangskalender och på Socialdemokraternas sida på Facebook för att inte missa någon aktivitet.

S-föreningsonsdag
Första onsdagen i nästan alla månader har samtliga (S)-föreningar sina möten där lokala frågor diskuteras och där man ibland nominerar sina medlemmar till uppdrag eller har en inbjuden gäst.

Politikcafé
För att ge möjlighet att diskutera politik och lära sig mer arrangeras återkommande politikcafé. Ibland finns ett på förhand bestämt tema och en särskild gäst, men ibland ges utrymme att bara diskutera det som känns aktuellt och angeläget.

Vardagssamtal
Varje torsdag klockan 11 – förutom på sommaren och runt jul – är alla medlemmar välkomna till Folkets Hus för att träffa andra partivänner, dricka kaffe och diskutera aktuella politiska frågor.

Årsmöte
I mars varje år sker arbetarekommunens årsmöte. De som har rösträtt är ombuden som är utsedda av (S)-föreningarna till redskapet men alla medlemmar är välkomna och har yttranderätt.

Repskap
Alla (S)-föreningar utser ombud som representerar alla medlemmar och som fattar beslut om exempelvis val av personer och partiets inriktning i politiken. Alla medlemmar är välkomna till redskapen, det är dock bara ombuden som har rösträtt.

Övriga aktiviteter
Utöver dessa återkommande aktiviteter sker andra möten och sammankomster. Dessa syftar till att vara sociala mötesplatser men också till att kunna diskutera en särskild politisk fråga eller få inputs och nya kunskaper.

 

facebook Twitter Email