Öka den lokala upphandlingen

För att fler lokala företag ska få leverera till kommunen och för att mer av det vi konsumera ska vara närproducerat vill vi göra insatser för att öka den lokala upphandlingen. Vi vill utveckla en samordnad varudistribution så att fler lokala entreprenörer kan få en chans att sälja sina varor. Det ger fler arbetstillfällen och kortare ledtider och minskar onödiga transporter.

facebook Twitter Email