Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

Var nya bostäder, handelsområden, cykelvägar eller rekreationsområden ska anläggas berör alla kommuninvånare. Vi vill därför på ett bättre sätt möjliggöra för fler att vara delaktiga och att arbetet ska ske i nära samverkan med närings- och föreningsliv.

facebook Twitter Email