Om oss

Socialdemokraterna i Sölvesborg strävar efter att vara lyhörda för att kunna möta förväntningar från Sölvesborgs kommuninvånare. Därför är vi i ständig dialog med människor och möter dem var de än finns, inte minst genom att vi året runt, varje år, knackar dörr i kommunens samtliga delar för att få lyssna till åsikter och idéer. Det gör att vi kan bedriva en politik som har sin utgångspunkt i Sölvesborgarnas tankar och vi har ett stort förtroende bland Sölvesborgs invånare. Vi har också en idéutveckling som syftar till att möta framtiden offensivt och med övertygelsen om att hopp och mod är bättre att ta sig an framtiden med än rädsla.

Socialdemokraterna i Sölvesborg strävar efter att representera alla typer av människor och det är ett egenvärde för oss att vara många, då kan vi också ha representater från kommunens olika delar och människor med helt olika erfarenheter och förutsättningar. Det är vår styrka. Våra dörrar är därför öppna för alla som känner att man kan dela våra värderingar och har ett engagemang.

Vår organisation kallas för arbetarekommun vilken leds av en styrelse. Vi har också S-föreningar som finns i kommunens olika delar. Som medlem är man välkommen till våra medlemsmöten och andra aktiviteter och allas röst är värdefull.

facebook Twitter Email