Våra talespersoner

Här är våra talespersoner i olika kommunala frågor.
Utvecklingsfrågor, ekonomi, näringsliv, trygghetsfrågor och arbetsmarknad
Heléne Björklund är kommunstyrelsens ordförande
Äldreomsorg och LSS
Roine Olsson är ordförande i omsorgsnämnden
Byggnads- och exploateringsfrågor
Hillevi Colliander är ordförande i byggnadsnämnden
Förskola, grundskola, särskola, fritids och individ- och familjeomsorg
Markus Alexandersson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie, vuxenutbildning och personalfrågor
Daniel Berg är ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i personalutskottet

Fritid och kultur

Mats Svensson är ordförande i fritid- och kulturnämnden

facebook Twitter Email