Handslag för trygga anställningar och bättre arbetsmiljö

En frisk personal med rätt kompetens som har trygga och värdiga anställningar är en nyckel för en bättre verksamhet som gynnar alla. Att leda en kommun innebär också att vara arbetsgivare och nu finns ett personalpolitiskt program som Socialdemokraterna och fackförbundet Kommunal tagit fram tillsammans. – Vi har höga ambitioner om att vara en bra…

Läs mer

Lek och rörelse i kommunens alla delar

Fysisk aktivitet för barn och unga är livsviktigt. Såväl de organiserade aktiviteterna i skolan och på fritiden som den spontana leken för de yngsta är prioriterade för att få fler att röra på sig. Vi har investerat i nya och större lekplatser och vill fortsätta att satsa på park och utemiljö för familjeaktiviteter i hela…

Läs mer
facebook Twitter Email