Det ska vara enkelt att vara anhörig

Du som är anhörig till någon som är i behov av omfattande stöd ska känna att du är en tillgång och att du alltid kan ha en funktion att fylla, men också att du ska få det stöd och den avlastning du behöver för att fungera som anhörig fullt ut.

Läs mer

Kraftfullt agerande mot våld i nära relationer

Sölvesborg ska utveckla och förbättra arbetet mot kvinnovåld. Det gör vi genom att stärka individ- och familjeomsorgen med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer samt kompetensutveckling för mer personal och bra samarbete med kvinnojouren.

Läs mer
facebook Twitter Email