Samverkan för säkerhets skull

Ett starkt och jämlikt samhälle är en förutsättning för trygghet. Vår kommun måste ha såväl ett förebyggande arbete som en beredskap när saker händer, inte minst gäller det räddningstjänstens arbete. Därför ska alla som är kommunalt anställda ha rätt att få ledigt för att arbeta inom räddningstjänsten som vi vill förstärka. Vi vill också öka samverkan för att öka tryggheten och installera trygghetskameror när det är motiverat.

facebook Twitter Email