Annelie Rosenqvist

Annelie Rosenqvist är Sölvesborgs toppkandidat till regionfullmäktige i Blekinge.

Jag flyttade från Malmö till Sölvesborg 1986 och det har jag aldrig ångrat. För jag kom till en stad med mycket värme och gemenskap. Utbildad till Förskollärare, arbetar på Nattis i Sölvesborg. Nattis är för de som behöver barnomsorg på kvällar och helger.

Min familj består av min man, fyra barn och tre barnbarn. Endast ett av barnen bor fortfarande hemma. Att arbeta och vara fritidspolitiker tar mycket av ens tid men blir det en ledig stund över umgås jag med min familj och mina vänner. Tar gärna en tur med husbilen. Kopplar gärna av med en bra bok, lyssna på musik och följer med stort intresse alla sporthändelser.

Jag började engagera mig i Socialdemokraterna för 20 år sedan då jag tyckte att det var viktigt att ge de svaga i samhället en röst. Jag brinner för att stötta och hjälpa de människor som har hamnat i någon form av svårighet i sitt liv.

Det som driver mig framåt och som gör att jag fortfarande vill vara aktiv i politiken är att kämpa för allas lika värde.

Under denna mandatperiod har jag haft följande uppdrag: ersättare i Landstingsstyrelsen, ersättare i Landstingsfullmäktige, ordförande för Blekinge Folkhögskola, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Miljöförbundet Blekinge väst och ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildning.

Sjukvården ska vara tillgänglig för alla.

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp. För många handlar det om att någon ska svara när du ringer. Men det handlar också om hur lång tid det tar innan du träffar läkare eller annan vårdpersonal. Ditt samtal ska besvaras och du ska kunna få tid till läkare eller annan sjukvårdspersonal när du behöver det.

Minska beroende av hyrpersonal

Blekinges hälso- och sjukvård ska vara en verksamhet utan något beroende av bemanningsföretag. Det handlar om en enkel sak, patienter i svensk sjukvård ska inte mötas av vikarier. Istället ska den vi som söker sjukvård mötas av kända ansikten och händer.

Det ska vara attraktivt att arbeta i sjukvården

Vi ska ha ett ledarskap som uppmanar till att personalen ska kunna säga till om något är fel. Vi ska ha en god och säker arbetsmiljö och vi ska ha noll acceptans för kränkningar och trakasserier.

Mer lokaltrafik

Satsa ytterligare på lokaltrafiken, för att alla i kommunen ska få möjlighet att åka kollektivt. Det gynnar även vår miljö.

Ökad trygghet

Att arbeta förebyggande är nödvändigt för att skapa långsiktig trygghet, både för individen och samhället. Det gör vi genom att anställa fler pedagoger i förskolan och skolan samt öka resurserna till socialtjänsten genom fler fältarbetare.

anneli.rosenqvist@skola.solvesborg.se

facebook Twitter Email