Johanna Beijer

Johanna Beijer är Socialdemokrateras kommunalrådskandidat i Sölvesborg och toppkandidat till kommunfullmäktige.

Johanna Beijer är egenföretagare inom jord- och skogsbruk och bor i Sandbäck som ligger i norra delen av Sölvesborgs kommun. Hon är född 1977 och uppvuxen i Stockholm men har bott i Sölvesborg sedan 2003. Hon driver idag Möllekulla Länsmansgård tillsammans med sin sambo och de har en dotter ihop.
Hon har under denna mandatperioden uppdraget som vice ordförande i Fritid- och kulturnämnden, ordförande i Folkhälsorådet samt ledamot i kommunfullmäktige. Hon är även vice ordförande för Socialdemokraterna i Sölvesborg.
”Jag är verkligen stolt och glad över att få representera Socialdemokraterna i Sölvesborg. Att få vara kommunalrådskandidat och föra fram den politik jag tror på är väldigt hedrande. Sölvesborg är en fantastisk kommun med unika möjligheter. Jag vet att vi Socialdemokrater har erfarenheten, kunskapen och energin att föra Sölvesborg framåt.”
Skola och utbildning: Jag tror på ett livslångt lärande där vägen in till utbildning ska vara lätt. Genom att ha en barnomsorg och grundskola där barn och unga får möjlighet till att växa som individer lägger vi grunden för ett jämställt, jämlikt och starkt samhälle. En viktig del är rätten att kunna studera som vuxen och att våga ändra yrkesinriktning mitt i livet. Det gör att människor känner sig mer fria och inspirerade.
Företagande och näringsliv: Sölvesborg är unikt där det går ett företag på var 10:e invånare. Den mångfald av krafter det finns i näringslivet här ger en riktigt bra bredd på den lokala arbetsmarknaden. Jag vill att fler företag ska kunna etablera sig i Sölvesborg, att den kommunen ska underlätta byggnation och handläggning samt att vi ska ha bra tillgång till företagsmark i hela kommunen.
Jag vill arbeta för:
Folkhälsa: Att stärka folkhälsan i Sölvesborg och detta börjar när vi föds men genomsyrar hela vårt liv. Med fokus på mer ekologisk mat i den kommunala verksamheten, genom att stärka föreningarna och öka kulturlivet kommer vi en bit på vägen.
Trygghet: Jag vill att vi som bor och verkar i Sölvesborg ska känna oss trygga. Trygga med att omsorgen fungerar när vi behöver den, att socialtjänsten stödjer den som är utsatt och att ung som gammal får ett meningsfullt sammanhang att vara i. Utanförskap behöver vändas till gemenskap och det gör vi bäst med många krafter tillsammans.
Miljö: Att investera klimatsmart, skydda den biologiska mångfalden och att minska på utsläpp står inte i motsats till ekonomisk utveckling. Jag vet att det går och jag vill att Sölvesborg blir en föregångskommun när det gäller miljöarbete.

https://www.facebook.com/johannabeijersolvesborg/

facebook Twitter Email