Politiskt program för Sölvesborg

Sölvesborg kan bättre

Vår förmåga att stå starka i en orolig tid har sin grund i ett starkt samhällsbygge och en god sammanhållning.

Sölvesborg är en fantastisk plats på jorden. Människors kreativitet och den särskilda entreprenörsanda som finns här är några av våra största tillgångar och måste ständigt stödjas och stimuleras. Kommunen har under många år utvecklats i positiv riktning och haft en god och välskött ekonomi. Det gör att vi kan investera ännu mer i såväl våra barn och unga som andra så att Sölvesborg fortsätter att vara en bra plats att växa upp på. I Sölvesborg ska alla människor – oavsett ekonomiska förutsättningar, kön eller annan bakgrund – kunna förverkliga sina drömmar. 

Sölvesborg ska vara en plats där man ges den bästa möjliga grund för att nå sina drömmar.

Välfärden ska fungera för alla både i vardag och kris. Vi har tydligt sett behovet av att stärka både välfärden och samhällets beredskap för olika kriser. Vi vill bidra till ett bra Sölvesborg med ett rikt föreningsliv, god sammanhållning och en starkare välfärd. 

Vi socialdemokrater vet att Sölvesborg kan bättre, vi vill fokusera på fem utvecklingsområden – Trygghet, barn och Unga, äldre, tillväxtfrågor och att hela kommunen ska ges möjlighet att utvecklas. 

När vi möter svåra prövningar tillsammans – då presterar vi bättre.

Trygghet

Alla som lever i eller kommer till Sölvesborg ska känna sig trygga på gator, torg och i sina bostadsområden. Vi ser en bekymrande utveckling där åtgärderna som prövats inte alls gett önskade effekter. Alltför många våldsbrott och stölder sker i Sölvesborg. Det vill vi ändra på.

Vi socialdemokrater vill  

 • aktivt verka för att fler poliser tjänstgör i Sölvesborg.
 • att skola och socialtjänst får bättre möjligheter att hantera problem tidigt.
 • göra vad som krävs för att det offentliga rummet ska vara tryggt att vistas i.


Barn och unga

Sölvesborg ska vara den bästa platsen att växa upp på. Det ska finnas ett stort utbud av föreningsaktiviteter och kultur med låga avgifter så att inga barn tvingas välja bort aktiviteter av ekonomiska skäl. I förskolan ska alla barn bli sedda och väl omhändertagna och i skolan ska barnen få den bästa möjliga utbildningen. Vi ser att barngrupperna nu är avsevärt större än i resten av Sverige och att många barn inte får godkända betyg. Det vill vi ändra på.

Barngrupperna är avsevärt större än i resten av Sverige

Vi socialdemokrater vill 

 • att alla barn ska få allt stöd som är möjligt för att nå godkänt resultat
 • Minska barngrupperna i förskolan.
 • återinföra sommarjobbsgarantin för unga


Äldre

En kompetent personal som trivs är en förutsättning för en god välfärd, vi behöver därför förbättra arbetsmiljön, investera i personalen och skapa förutsättningar för att äldre inte behöver möta alltför många medarbetare. Privatiseringen av äldreomsorg i Sölvesborg har inte inneburit någon ökad kvalitet, i stället har det inneburit försämring. Privatisering av ideologiska skäl är inget bra motiv. Skattepengar ska gå till omsorg och inte till vinster. Det vill vi ändra på.

Vi socialdemokrater vill

 • Erbjuda alla som är 75 år eller äldre hemtjänst utan prövning.
 • se fortsatta satsningar på sociala aktiviteter för de äldre.
 • ha ett riktigt omsorgslyft där personalens kompetens står i fokus och att det blir mer attraktivt och lönsamt att arbeta inom kommunal omsorg.


Tillväxt

Arbetslösheten i Sverige sjunker och det gynnas även Sölvesborg av. Vi vet att om företagen hade haft tillgång till rätt personal med rätt kompetens hade fler företag kunnat utvecklas och fler jobb kunnat skapas. Vi vill också att kommunen utvecklar innerhamnen och skapar förutsättningar för att företag och privatpersoner kan och vill investera där. Det skapar många lokala jobb och en mer positiv stadskärna.

Vi socialdemokrater vill

 • satsa på jobbmatchning, att företagen får tillgång till rätt utbildad arbetskraft och kyta gymnasieutbildningen närmare näringslivet.
 • att innerhamnen prioriteras så att området kan bebyggas.
 • ge idrottsföreningar stöd för att renovera och utveckla sina anläggningar. 


Hela kommunen ska utvecklas

Under de senaste fyra åren har de stora satsningarna gjorts inne i Sölvesborg och nödvändiga ombyggnationer i exempelvis Mjällby har skjutits på framtiden. Vi vill att hela kommunen ska leva och att man ska kunna bo kvar i sin by även på ålderns höst. Att man ska kunna transportera sig på landsbygden på ett säkert sätt oavsett fordon. Vi ser också alltför många hål i vägarna och annat som behöver åtgärdas.

Vi socialdemokrater vill

 • prioritera om- och tillbyggnad av Mjällby skola inklusive särskolan.
 • göra en satsning på bättre vägar och få bort förrädiska hål och ojämnheter.
 • Bygga fler prisvärda hyresfastigheter med service i främst i Hällevik, Hörvik och Norje.

Vill du veta mer om vår vision för ett bättre Sölvesborg!

Läs vårt personalpolitiska program som vi tagit fram tillsammans med Kommunal i Sölvesborg för en bättre personalpolitik och bättre omsorg.

facebook Twitter Email