Studier

Medlemsutbildning

Alla medlemmar – såväl gamla som nya – har möjlighet att gå en medlemsutbildning som bland annat går igenom ideologi och historia. Steg 1 arrangeras i Karlshamn (eller ännu troligare digitalt) 7/2 9-15 och 11/2 18-21. Steg 2 i Ronneby (eller digitalt) 15/4 18-21 och 18/4 9-15. Man deltar vid båda tillfällena. Anmälan görs till blekinge@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email