Representantskapsmöte 30/1

Valberedningens förslag

Kommunala uppdrag

Ersättare till barn- och utbildningsnämnden till utgången av år 2022:

Maria Lindros.

Övriga nominerade: 

Faire Baubec och Jesper Larsson

Nomineringar till distriktskongressen

Distriktsordförande: 

Helene Björklund

Vice ordförande i distriktstyrelsen: 

Kalle Sandström

Ledamöter i distriktsstyrelsen: 

Helene Björklund, Markus Alexandersson och Johanna Beijer

Verkställande utskottet: 

Heléne Björklund

Val av arbetarekommunen

Förtroenderådet (11 ordinarie och 11 ersättare)

Ordinarie:

Roine Olsson, Leif Nilsson, Johanna Beijer, Ayman Fares, Bodil Nyström, Arne Alfredsson, Markus Alexandersson, Hillevi Colliander, Jan-Åke Persson, Christina Hedenram, Daniel Berg

Ersättare: 

Kristina Thomasson, Jörgen Johansson, Jens Melander, Annelie Rosenqvist, Viveka Olofsson, Alexander Nilsson, Lina Jörnkrans, Uno Johansson, Ylva Nilsson, Bengt Johnsson, Ewonne Månsson

Distriktskongressen  (37 ordinarie och 20 ersättare)

Ordinarie:

Roine Olsson, Jörgen Johansson, Kristina Thomasson, Gullvi Nilsson, Leif Nilsson, Jens Melander, Jörgen Englin, Arne Alfredsson, Faire Baubec, Alexander Nilsson, Janina Andersson, Bodil Nyström, Markus Alexandersson, Ayman Fares, Helene Björklund, Pia Carlsson, Aubu Hoffman, Olivia Costea, Alexander Nilsson, Sanina Mohamed, Maria Lindros, Viveka Olofsson, Jan Åke Persson, Hillevi Colliander, Uno Johansson, Lina Jörnkrans, Peter Jeppsson, Margita Persson, Daniel Berg, Ylva Nilsson, Eva Malm, Ewonne Månsson, Johanna Beijer, Glenn Eriksson, Birgit Birgersson Brorsson, Lennart Johansson och Mats Nilsson.

Ersättare: 

Tobias Nilsson Lindkvist, Assar Persson, Fanny Nilsson Lindkvist, Annelie Rosenkvist, Karl Kristofer Sjöström, Bengt Johnsson, Alve Olsson och Cristina Hedenram,

facebook Twitter Email