25 konkreta vallöften för ett bättre Sölvesborg


1. Kallbadhus vid Brofästet
Vi vill utveckla området kring Brofästet, bland annat med en ny paviljong som kan användas för picknick, barnkalas eller andra aktiviteter. Vi vill också se ett lekområde för barn och ett kallbadhus. För en levande plats behöver det också tas fram en taxa som stimulerar matvagnar att komma till området under kortare eller längre perioder.

2. Arbetsskor till vårdpersonalen
Vård- och omsorgspersonalen arbetar dagligen med kommunens mest sköra och utsatta människor. Det är logiskt att deras skor ska ingå i arbetsklädseln. Det är både en fråga och hygien och smittsäkerhet men också en rättighet för personalen att inte behöva använda sin privata utrustning i tjänsten.

3. Gratis simskola
Att kunna simma är livsavgörande. För att inte hemmets ekonomi ska styra vilka barn som lär sig simma ordentligt vill vi nu införa gratis simskola för alla barn i Sölvesborgs kommun.

4. Nya skollokaler för särskolan
Mjällby skola arbetar framgångsrikt med inkludering och för att alla utifrån sina olikheter har en plats. Nu vill vi bygga ut och modernisera Mjällby skola och tillföra särskolan helt nya lokaler.

5. Fixa potthålen
Efter årets stränga vinter är kommunens vägar hårt ansatta av så kallade potthål. De är trafikfarliga, de förstör fordonen och de blir fler och fler. Vi vill avsätta budgetmedel för snabba åtgärder mot sprickor och skador i asfalten.

6. Sommarjobbsgaranti för unga
Den som har jobbat som ung har större chans att få jobb som vuxen. Därför är det viktigt att alla ungdomar får sommarjobb. Vi socialdemokrater vill återinföra sommarjobbsgarantin för alla ungdomar 16-18 år. Första jobbet är viktigt!

7. Införa en fritidsbank
Inget barn borde behöva avstå vanliga förenings- eller fritidsaktiviteter för att den saknar utrustning. Vi vill därför tillskapa en fritidsbank som är som ett bibliotek – och självklart gratis – men med sport och fritidsprylar som andra kommuninvånare har skänkt istället för att slänga dem.

8. Rätt till heltid – och bort med delade turer
Rätten till heltidstjänster är en jämställdhetsfråga som vi socialdemokrater prioriterar. Vi vill ta bort alla delade turer för en friskare personal som orkar arbeta och mår bra. 

9. Gratis kollektivtrafik inom Blekinge för alla 70+
Det finns bättre sätt att använda kollektivtrafiken än att köra med tomma bussar. Vi föreslår att alla som är 70 år eller äldre reser gratis inom Blekinges kollektivtrafik. Det ger en ökad livskvalité och stärker kulturen och näringslivet i Sölvesborg och resten av Blekinge.

10. Stärkta stöd till föreningslivet
Föreningarna och alla dess ledare gör oerhört viktiga insatser som gynnar alla. Sölvesborgs har ett rikt föreningsliv som når många människor och vi vill utöka det ekonomiska föreningsstödet till föreningarna.

11. Räddningstjänsten räddar liv och förebygger kriser
Ett starkt och jämlikt samhälle är en förutsättning för trygghet. Vår kommun måste ha såväl ett förebyggande arbete som en beredskap när saker händer, inte minst gäller det räddningstjänstens arbete. Därför ska alla som är kommunalt anställda ha rätt att få ledigt för att arbeta inom räddningstjänsten som vi vill förstärka. Vi vill också öka samverkan med grannkommunerna och få ett bra räddningstjänstförbund.

12. Mindre barngrupper och nya förskolor
Början på livet påverkar resten av livet. Vi vill se mindre grupper i förskolan. För att alla barn ska få plats på en modern förskola i närheten av där man bor är vi beredda att investera i nya förskolor och fler avdelningar.

13. Man slår inte
Sölvesborg ska utveckla och förbättra arbetet mot kvinnovåld. Det gör vi genom att stärka individ- och familjeomsorgen med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer samt kompetensutveckling för mer personal och bra samarbete med kvinnojouren.

14. Fler bussar och Pågatåg
Bra kommunikationer med täta avgångar är viktigt för möjligheten att bo i hela Sölvesborg. Vi vill ha fler avgångar med Pågatågen och fler bussar inom kommunen.

15. Fler bostäder och företagsmark
Ett gott boende handlar om livskvalité och är en förutsättning för att ännu fler ska bosätta sig i Sölvesborgs kommun. Vi vill se fler bostäder och en starkare styrning av Sölvesborgshem mot att producera fler hyresrätter. Vi vill medverka till fortsatt utveckling av innerhamnen med Solixx.

16. Investera i lärarna och mindre klasser
Sölvesborg ska ha de bästa lärarna. Det kräver att vi är attraktiva och höjer lärarnas löner men också att vi fokuserar på det som ger resultat och investerar i lärarnas kompetens och minskar klasserna där de är för stora.

17. Inrätta ett gemensamt Barnahus i Blekinge
Barnahus finns i många kommuner i Sverige och är ett ställe där barn och tonåringar som har varit med om brott får hjälp. På Barnahus finns det ofta polis, läkare, socialtjänst och personal från BUP. Alla kommer till Barnahuset för att träffa barnet. Då slipper man åka till olika ställen för att träffa alla som ska hjälpa.

18. Service i kommunens alla delar
Vi vill införa nya servicepunkter på landsbygden i Sölvesborgs kommun. Servicepunkterna ska kunna ge viss myndighetsservice till invånare och företag och utvecklas till viktiga mötesplatser för näringsliv och föreningsliv.

19. Hemtjänst utan prövning
Alla som är 75 år eller äldre ska erbjudas hemtjänst med åtta timmar i månaden utan biståndsbedömning. Det ger fler äldre stöd i hemmet och underlättar vardagen.

20. Fritidshemmen en viktig del av skoldagen
Vi vill ge fritidshemmen ökad betydelse. Genom investering i personalens kompetens och med god samverkan mellan fritidshem, fritidsgårdar och föreningslivet kan fler barn ges en innehållsrik tid efter skolan. Vi vill se en sammanhållen skoldag som ger fler barn möjligheter att prova fysiska eller kulturella aktiviteter och kanske få stöd i sitt skolarbete

21. Lekplatser i kommunens alla delar
Fysisk aktivitet för barn och unga är livsviktigt. Såväl de organiserade aktiviteterna i skolan och på fritiden som den spontana leken för de yngsta är prioriterade för att få fler att röra på sig. Vi vill se nya och större lekplatser i kommunens alla delar. Norje och Hällevik står på tur för nya storlekplatser.

22. Stärkt befolkningsskydd, skyddsrum och varningssignal
Befolkningsskydd handlar om att skydda och rädda civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. De resurser som behövs för att skydda människor hänger ihop med varandra och de måste fungera var och en för sig. Skyddsrummen måste inventeras och rustas upp. Människor måste snabbt få larm via ett fungerande och effektivt varningssystem. Varningar måste också kunna användas ifall det blir aktuellt att evakuera ett område. Vi vill att kommunen inventerar och uppdaterar såväl skyddsrum som ljudsändaren Hesa Fredrik så att alla kommunens delar omfattas.

23. Fler cykelvägar
Vi vill komma närmare varandra genom fler Gång- och Cykelvägar mellan mellan våra byar. Det är också viktigt för att våra unga medborgare ska kunna röra sig på ett säkert sätt. 

24. Strandpromenad mellan Norje och Pukavik
I det natursköna området mellan Norje och Pukavik är det ypperligt att anlägga en strandpromenad. Promenad och rekreation är livsviktigt för såväl, boende, turister som för festivalbesökare.

25. Belysning på Lörby Park och Gröna Vallen
Våra unga idrottare i utomhusidrotterna ska kunna utöva sina aktiviteter tidig vår som sen sommar. Vi vill i samverkan med föreningarna belysa gräsytorna så att detta blir möjligt.

Sölvesborg kan bättre.

facebook Twitter Email